Küresel Rekabet ve Dünya Vatandaşlığı 12-14 Kasım 2007 16. Kalite Kongresi   İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi
Küresel Rekabet ve Dünya Vatandaşlığı
Kalite Kongreleri, 1992 yılından bu yana dünyada öncü yönetim yaklaşımlarına  farklı bakış açıları getirerek kendi gündemini yaratıyor. 16’cısı bu yıl 12-14 Kasım tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan Kalite Kongresi’nin ana teması “Küresel Rekabet ve Dünya Vatandaşlığı”...  Bu tema altında küreselleşme ile sınırları ortadan kalkan dünyamızda giderek artan uluslararası işbirliği fırsatlarının değerlendirilmesindeki kilit süreçleri ele alacağız.  Kuruluşlarımız için rekabetçiliği, farklı kültürel öğelerin yönetimini, yenilikçilik, süreç yönetimi, sorumlu işletmecilik gibi çeşitli yaklaşımları bu unsurların yürütülmesinde  fark yaratacak yönetici ve uzmanların liderlik ve yönetim yeterliliklerinin  geliştirilmesine yönelik açılarla inceleyeceğiz. Kuruluşlara rekabet avantajı sağlayacak bu çağdaş yönetim yaklaşımları yanısıra dünyamızın yüzyüze kaldığı küresel sorunlara yönelik derin tartışma ortamları ve  çözüm fırsatları sağlayacağız. Kongrede refah ve kalkınma için  şirketlerimizin ve  yöneticilerimizin dünya vatandaşı olabilmelerinin yol haritası da çizilmeye  başlanacak. iyi uygulama örnekleriyle inceleyeceğiz. Kongrenin Dünya Vatandaşlığı kurgusu dahilinde birinci gün özel oturumunda  Birleşmiş Milletler Eski Genel Sekreteri Kofi Annan, “çevre kültürü ve bilinci”,  “ekonomik ve sosyal paylaşım dengesinin kurulması”, “farklı kültürlerin birarada  uyum ve barış içinde yaşaması” başlıklarında bütünsel bir değerlendirme yaparken,  Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkanı Kemal Derviş, bu konularda BM’in Binyıl Hedefleri gibi  girişimlerdeki gelişmeleri aktaracak.  Kongre ikinci gün özel oturumunda ise TNT CEO’su Peter Bakker bir konuşma yapacak. Bakker bu  konuşmasında, 2006 yılında birbirinden farklı ülke merkezlerindeki uygulamalarla Avrupa ve Ulusal Kalite  Ödüllerini kazanan küresel bir şirket örneği olarak TNT Express’in uygulamalarını katılımcılarla paylaşacak. Kongrede özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluşlarından ve çeşitli disiplinlerden 2500’ü aşkın yönetici,  uzman, denetçi, değerlendirici, eğitmen ve danışman bir araya gelecekler. Gerek akademik hayattan gerekse iş hayatından uygulamacılar, 16. Kalite Kongresi Oturumları yanısıra 2. Uluslararası Kalite Organizasyonları ve Profesyonelleri Zirvesi, Kongre Çalıştayları, Sorumlu Liderlik için Gala Yemeği gibi çeşitli paralel  etkinliklerde farklı ihtiyaç gruplarına yönelik içerik sağlayacak ve yeni bakış açıları sunacaklar.  Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Zirvedeki üç paralel akış dahilinde “Günlük İşleyişte Kalite Tekniklerinin Etkin  Kullanımı”, “Denetim Kalitesi” ve “Rekabet için Bilginin Gücü” konular ele alınırken Alman Kalite Derneği’nin  desteğiyle bir akış çeşitli sektörlerden firmaların katılımıyla Alman Firmalarında Kalite Yaklaşımları  oturumlarına ayrılacak. Küresel Rekabet ve Dünya Vatandaşlığı teması altında ulaşmış olduğumuz yaşam kalitesinin sürdürülebilirliği için çalışıyoruz. Bunun için kurumsal ve bireysel sorumluluklarımızı tanımlayarak, kurum ve kuruluşlarımız ve onların yöneticilerinin, sınır tanımayan dünyada, nasıl başarılı birer bileşen olabileceklerini tartışmayı  hedefliyoruz. Bu bilgi ve deneyim ortamında yer alarak rekabet gücünüze katkı sağlayacağınıza inanıyor ve  kongreye katılımınızı bekliyoruz.  
16. Kalite Kongresi Programı için lütfen tıklayınız
16. Kalite Kongresi Broşürü için lütfen tıklayınız